הגשת תביעת חוב

הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון

תביעת חוב היא תביעה המוגשת על ידי נושה/זוכה של חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון. תביעה זו מוגשת בפני הממונה על הליכי חדלות פירעון והיא מהווה את היסוד לזכותו של הנושה לקבל תשלום מתוך קופת הנשייה.

מי יכול להגיש תביעת חוב?

כל נושה של חייב המצוי בהליכי חדלות פירעון יכול להגיש תביעת חוב. נושה הוא כל מי שחייב לו כספים, לרבות:

 • ספק
 • יחיד- אדם פרטי
 • עובד
 • בנק
 • רשויות המדינה
 • תאגיד

מתי יש להגיש תביעת חוב?

על פי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח-2018, תביעת חוב יש להגיש לממונה על הליכי חדלות פירעון בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב.

כיצד להגיש תביעת חוב?

תביעת חוב ניתן להגיש באופן מקוון או באופן ידני.

הגשת תביעת חוב באופן מקוון

כדי להגיש תביעת חוב באופן מקוון, יש להיכנס לאתר הממונה על הליכי חדלות פירעון ולמלא את טופס תביעת חוב. הטופס זמין להורדה גם מהאתר של הממונה.

הגשת תביעת חוב באופן ידני

כדי להגיש תביעת חוב באופן ידני, יש להוריד את טופס תביעת חוב מהאתר של הממונה ולשלוח אותו לממונה באמצעות הדואר.

מה צריך לצרף לתביעת חוב?

לתביעת החוב יש לצרף את המסמכים הבאים:

 • טופס תביעת חוב חתום
 • תצהיר המאשר את החוב
 • אסמכתאות המאמתות את החוב

מה קורה לאחר הגשת תביעת חוב?

לאחר הגשת תביעת החוב, הנאמן שמונה בהליך חדלות הפירעון של החייב יבדוק את התביעה. הנאמן יכריע האם לאשר את תביעת החוב או לדחות אותה.

אם תביעת החוב מאושרת, החוב ייכלל בתוך קופת הנשייה. לאחר סיום הליך חדלות הפירעון, יתחלקו נכסי קופת הנשייה בין הנושים, בהתאם לגודל החוב של כל אחד מהם.

דוגמאות לאסמכתאות המאמתות את החוב:

 • חשבונית מס
 • שטר חוב
 • כתב ערבות
 • פסק דין
 • הודעה על חוב
 • העתק בקשה לביצוע מתיק הוצאה לפועל שנפתח חייב

טיפים להגשת תביעת חוב

 • הקפידו למלא את טופס תביעת החוב בצורה מלאה ונכונה.
 • צרפו לתביעת החוב את כל האסמכתאות המאמתות את החוב.
 • אם אתם לא בטוחים כיצד להגיש תביעת חוב, מומלץ להתייעץ עם עורכת הדין לורן קוסאשוילי מומחית מובילה בתחום.

הגשת תביעת חוב בהוצאה לפועל

תביעת חוב בהוצאה לפועל היא תביעה המוגשת על ידי נושה של חייב המצוי בהליכים בהוצאה לפועל. תביעה זו מוגשת בפני רשם ההוצאה לפועל, והיא מהווה את היסוד לזכותו של הנושה לקבל תשלום מתוך נכסי החייב.

טופס 21 תביעת חוב

טופס 21 הוא טופס שניתן להגיש לצורך הגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון. הטופס מפורסם על ידי הממונה על הליכי חדלות פירעון ושיקום כלכלי במשרד המשפטים.

הערות

 • טופס 21 הוא טופס מחייב להגשת תביעת חוב בהליך חדלות פירעון.
 • אם לא תגישו תביעת חוב בתוך 6 חודשים מהיום שפורסמה ההודעה על מתן צו פתיחת ההליכים לחייב, לא תוכלו לקבל תשלום מתוך קופת הנשייה.

מומלץ ורצוי להתייעץ עם עורך דין ולהגיש תביעת חוב מטעם עורך דין בכדי שתביעת החוב לא תידחה.

הגשת תביעת חוב