הוצאה לפועל מזונות

הוצאה לפועל מזונות הוא הליך משפטי שנועד לגבות חוב מזונות בהתאם לפסק דין או הסכם גירושין. הליך זה מתבצע על ידי לשכת ההוצאה לפועל, והוא מאפשר לזוכה (הזכאי למזונות) לקבל את המזונות המגיעים לו, גם אם החייב (האמור לשלם מזונות) מסרב או מתעלם מהחוב.

ישנם שני מסלולים עיקריים:

 • מסלול רגיל – במסלול זה, הזוכה אחראי על ניהול התיק בעצמו, או באמצעות עורך דין מטעמו. הזוכה צריך להגיש בקשה ללשכת ההוצאה לפועל ובה להציג את פסק הדין או ההסכם המחייב את החייב לשלם מזונות. לאחר מכן, יש לנקוט בהליכים לצורך גביית חוב המזונות , באמצעות עיקולים, צו מאסר, עיקול משכורת , הגבלות ועוד.
 • מסלול מזונות – במסלול זה, לשכת ההוצאה לפועל היא זו שאחראית על ניהול התיק. הזוכה צריך להגיש בקשה ללשכה ובה להציג את פסק הדין או ההסכם המחייב את החייב לשלם מזונות. לאחר מכן, הלשכה תבצע בדיקה של יכולת החייב ותקבע את הצעדים הנדרשים לגביית החוב.

הצעדים הננקטים במסגרת הוצאה לפועל מזונות יכולים להיות מגוונים, וכוללים בין היתר:

 • עיקולים – עיקולים יכולים להיעשות על נכסים שונים של החייב, כגון חשבון בנק, רכב, דירה וכו'.
 • עיקול משכורת – הלשכה יכולה להורות למעסיק של החייב לעקל חלק משכרו, ולהעביר את הכסף לזוכה.
 • הגבלת יציאה מהארץ – הלשכה יכולה להורות לחייב לא לצאת מהארץ, עד שישלם את החוב.
 • הכרזה על החייב כפושט רגל – במקרים מסוימים, הלשכה יכולה להכריז על החייב כפושט רגל, ובכך למנוע ממנו להשתמש בנכסים שלו עד שישלם את חובותיו.

הוצאה לפועל מזונות היא הליך יעיל לגביית חוב מזונות, אך חשוב לזכור כי הוא עלול להיות כרוך בהליכים ארוכים ומסובכים. לכן, מומלץ להתייעץ עם עורך דין מומחה בתחום ההוצאה לפועל, לפני פתיחת תיק מזונות.

מחיקת חוב מזונות בהוצאה לפועל

האם ניתן למחוק חוב מזונות בהוצאה לפועל?

לא ניתן למחוק חוב מזונות בהוצאה לפועל אבל קיימים מספר דרכים בהם כן ניתן להגיע למחיקת חלק מהחוב.

חוב מזונות הוא חוב בעל דרגת עדיפות גבוהה ולכן הוא נוטה להישאר בתיק ההוצאה לפועל גם לאחר שמדובר בחוב ישן או חוב של אדם שנמצא במצוקה כלכלית.

אולם, ניתן לנסות להגיע להסדר עם הזוכה, בניסיון להגיע להסדר תשלומים של חוב העבר בנוסף לתשלום מזונות שוטף באם יש כזה. כמו"כ ניתן להגיע להסכמות תוך כדי ניהול מו"מ ולמחוק חלק מהחוב בטענות כאלה ואחרות המצדיקות ויתור על החוב . הסדר שכזה יכול להיות מושג באמצעות משא ומתן ישיר עם הזוכה או התערבות רשם ההוצאה לפועל.

המשרד של עו"ד לורן קוסאשוילי הגיע לראשונה להישג בו נמחק מלוא חוב מזונות מול הזוכה בסך של 40,000 ₪ ב – 0 שח והכל באמצעות מו"מ אסטרטגי מול הזוכה.

בנוסף ניתן להגיש בקשה בתיק ההוצאה לפועל ולבקש להפחית ריביות שנצברו במהלך השנים מכוח סעיף 81 א 4 לחוק ההוצאה לפועל ואז הרשם רשאי להפחית את הריביות שנצברו מטעמים מיוחדים שיירשמו.

עם זאת, ישנם מקרים חריגים שבהם ניתן להגיש בקשה למחיקת חוב מזונות בהוצאה לפועל, וזאת כאשר החוב הינו לא לזוכה אלא לביטוח לאומי ורק באם מתקיימים התנאים הבאים:

 • החייב הגיע לגיל פרישה וקיבל קצבת אזרח ותיק או גמלה מיוחדת מהביטוח הלאומי.
 • החייב הוא בן 60 ומעלה, ומקבל קצבת הבטחת הכנסה לפחות 10 שנים ברציפות, ללא נכסים בבעלותו.
 • החייב יצא מהארץ לפני למעלה מ-10 שנים, ולא ביקר בארץ מאז צאתו, ובלבד שנערכה בדיקה שהחייב השוהה בחו"ל אינו קונה זכויות עתידיות.

במקרים אלו, ניתן להגיש בקשה למחיקת חוב מזונות לוועדה למחיקת חובות בהוצאה לפועל. הוועדה תבחן את הבקשה ותקבל החלטה בהתאם לנסיבות הספציפיות של המקרה.

האם ניתן לקבל הפטר מחוב מזונות?

כן, ניתן לקבל הפטר מחוב מזונות, אך זהו הליך מורכב ומסורבל ורק במקרים חריגים ביותר ניתן לקבל הפטר.

הפטר מחוב מזונות הוא הליך משפטי שנועד לשחרר את החייב מחובותיו, כולל חוב מזונות. הליך זה מתבצע בבית המשפט ובשקלול הנתונים בודקים את גיל החייב, מצבו הרפואי , היכולת הכלכלית שלו לעתיד ועוד נתונים .

תנאי הסף:

 • הגיל והמצב הבריאותי של החייב.
 • היכולת הכלכלית של החייב לפרוע את החוב בעתיד.
 • השיקולים הציבוריים, כגון טובת הילדים.

אם בית המשפט ימצא שהחייב עומד בכל התנאים, הוא יאשר את הבקשה להפטר מחוב מזונות.

החשיבות של ייצוג ראוי בהליך

מומלץ ורצוי ביותר לנהל תיק הוצאה לפועל מזונות באמצעות עורך דין שמומחה בתחום לתוצאה הטובה ביותר.

אישה אשר קיבלה לטובתה פסק דין מבית המשפט לענייני משפחה או בית הדין הרבני המסדיר את המזונות של הבעל/הגרוש לשלם, בתוספת מחציות הוצאות חינוך ורפואה והוצאות חריגות, אולם הגרוש אינו משלם חובו בגין המזונות, עומדת זכותה היכולת לגבות החוב מזונות ולהגיש בקשה לביצוע פסק דין בלשכת ההוצל"פ .

מהו בעצם ההליך של הוצאה לפועל מזונות במה הוא שונה מהליך הוצאה לפועל רגיל?

בלשכת ההוצל"פ קיים הליך מסלול מזונות, אשר  הינו הליך המותאם לגביית פסק דין מזונות בלבד. כאשר האישה מקבלת פסק דין בו נפסק כי היא אמורה לקבל סכום מזונות על ילדיה ומחציות על הוצאות רפואה וחינוך. (לעיתים המצב שונה והגבר זכאי לסכומי המזונות מהאישה תלוי בנסיבות פסק הדין). לעומת הליך רגיל בו מגישים לביצוע פסקי דין אשר אינם ניתנו בגין חוב מזונות.

עם פתיחת תיק ההוצאה לפועל נשלחת אזהרה לחייב וניתנת לו תקופה של 21 ימים להגשת התנגדות ולהעלות טענותיו באם ישנן או לחילופין לשלם את החוב.

במה עוזר לנו ההליך כדי לגבות סרבן חוב של מזונות? השוני הוא באמצעים העומדים לרשות האישה בלשכת ההוצאה לפועל. למשל צו מאסר הינו הליך חמור אמנם אך כאשר האישה נקטה בכל האמצעים לגביית החוב כגון עיקול משכורת, עיקול לשבון בנק, עיקול באשראי ועוד ולא הצליחה לגבות את המזונות רשאית היא  להטיל צו מאסר על החייב. החייב יתייצב באמצעות ליווי משטרתי מול רשם הוצאה לפועל אשר יפסוק לאחר חקירתו תשלום של סכום מסוים מגובה החוב או מאסר בפועל.

רבים מתלבטים באם הליכי ההוצאה לפועל הינם מצפוניים ועלולים לפגוע ביחסים בין הצדדים אך כשלא נותרת לך ברירה ועליך לזון ילדייך השיקול היחיד הינו גביית חוב מזונות כדין . הדרך נכונה והבטוחה הינה באמצעות ההוצאה לפועל.

באופן כללי הבקשה לביצוע פסק דין לגביית חוב מזונות הינו באמצעות טופס בקשה לפתיחת תיק מזונות  או לחילופין פנייה למסלול מזונות אשר מפוקח ע"י לשכת ההוצאה לפועל.

הוצאה לפועל מזונות