תביעת השתקה

תביעת השתקה בלשון הרע היא סוג של תביעת השתקה, שבה התובע טוען שהתביעה שהוגשה נגדו היא בגין לשון הרע.

המטרה של תביעת השתקה בלשון הרע היא להרתיע את התובע מלהמשיך לפרסם ידיעות שליליות על הנתבע. הנתבע מנסה להשתמש בהליכים משפטיים כדי להפעיל לחץ על התובע, ולגרום לו להתפשר בתביעתו או להפסיק לפרסם את הידיעות השליליות.

יסודות תביעת השתקה בלשון הרע

על מנת להצליח בתביעת השתקה בלשון הרע, התובע צריך להוכיח את היסודות הבאים:

 • התביעה היא תלויה ועומדת – כלומר, התובע צריך להוכיח שיש לו סיכוי סביר לזכות בתביעה.
 • התביעה היא בעלת אופי קנונייתי – כלומר, התביעה אינה נובעת מטענה משפטית ממשית, אלא היא נועדה להשתיק את התובע.
 • התביעה היא בגין לשון הרע – כלומר, התובע צריך להוכיח שהנתבע פרסם עליו לשון הרע.
 • הלשון הרע גרמה או עלולה לגרום לנזק – כלומר, התובע צריך להוכיח שהלשון הרע גרמה לו או עלולה לגרום לו נזק כלשהו, כגון נזק כלכלי, נזק רגשי או נזק לשם הטוב.

ההגנות בתביעה

לנתבע בתביעת השתקה בלשון הרע, ישנן מספר הגנות אפשריות:

 • הגנה על חופש הביטוי – הנתבע יכול לטעון שהתביעה היא פגיעה בחופש הביטוי שלו.
 • הגנה על עניין ציבורי – הנתבע יכול לטעון שהתביעה היא בעלת עניין ציבורי.
 • הגנה על זכויות קנייניות – הנתבע יכול לטעון שהתביעה נובעת מהפרת זכויות קנייניות שלו.
 • הגנה על הגנה עצמית – הנתבע יכול לטעון שהתביעה היא הגנה עצמית מפני לשון הרע.

השלכות של תביעת השתקה בלשון הרע

תביעת השתקה בלשון הרע יכולה להיות בעלת השלכות משמעותיות על התובע והנתבע.

עבור התובע, תביעת השתקה בלשון הרע יכולה להוות נטל כספי ומנטלי משמעותי. התובע צריך להוכיח את טענותיו בבית המשפט, וגם אם הוא יזכה בתביעה, הוא עלול להפסיד כסף על הוצאות משפטיות.

עבור הנתבע, תביעת השתקה בלשון הרע יכולה להיות דרך להשתיק ביקורת או טענות שליליות. הנתבע עלול להשתמש בתביעה כדי להרתיע את התובע מלהמשיך בפרסום ידיעות שליליות עליו, או כדי לגרום לתובע להתפשר בתביעתו.

התמודדות עם תביעת השתקה בלשון הרע

אם אתם חושבים כי אתם עומדים בפני תביעת השתקה בלשון הרע, חשוב לפנות לייעוץ משפטי מקצועי. עורך דין יוכל לבחון את המקרה שלכם ולסייע לכם לקבל את ההחלטות הנכונות.

הצעדים שניתן לנקוט להתמודדות עם תביעת השתקה בלשון הרע כוללים:

 • לא להתפשר – אם אתם מאמינים שיש לכם טענות לגיטימיות, חשוב שלא להתפשר בתביעה. פשרה עלולה לגרום לכם לוותר על זכויותיכם, וכן לגרום לכך שהנתבע יראה בכך סימן של חולשה.
 • להגיש תביעה נגדית – אם אתם מאמינים שהנתבע פרסם עליך לשון הרע, תוכלו להגיש תביעה נגדית נגד הנתבע. תביעה נגדית יכולה לסייע לכם לקבל פיצויים על הנזק שנגרם לכם, וכן לפגוע בתביעתו של הנתבע.
 • להגיש בקשה לסילוק על הסף – אם אתם מאמינים שהתביעה של הנתבע היא תביעת השתקה, תוכלו להגיש בקשה לסילוק על הסף של התביעה. בקשה לסילוק על הסף היא בקשה לבית המשפט לסיים את התביעה עוד לפני שהיא מגיעה למשפט.

פסיקה בנושא תביעות השתקה בלשון הרע

בפסיקה הישראלית, ישנן מספר פסקי דין שניתנו בנושא תביעות השתקה בלשון הרע. בפסקי דין אלו, בתי המשפט קבעו כי תביעות השתקה בלשון הרע הן פסולות, וכי הן מהוות פגיעה בחופש הביטוי.

לדוגמה, בפס"ד מורגנשטרן, קבע בית המשפט העליון כי תביעת השתקה בלשון הרע היא פסולה, וכי היא מהווה פגיעה בחופש הביטוי. בית המשפט קבע כי תביעת השתקה בלשון הרע היא תביעת סרק, אשר נועדה להשתיק את התובע מלהמשיך בפרסום ביקורת על הנתבע.

בפס"ד גדי מכלוף, קבע בית משפט השלום בתל אביב כי תביעת השתקה בלשון הרע היא פסולה, וכי היא מהווה פגיעה בחופש הביטוי. בית המשפט קבע כי תביעת השתקה בלשון הרע היא תביעת סרק, אשר נועדה להרתיע את התובע מלהמשיך לפרסם ביקורת על הנתבע.

 

תביעת השתקה