ביטול עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי חדלות פירעון

הגבלת יציאה מהארץ היא אחת ההגבלות הנפוצות המוטלות על חייבים במסגרת הליכי חדלות פירעון. הגבלה זו נועדה למנוע מהחייב לצאת מהארץ לפני הסדרת חובותיו.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ אפשרי במקרים מסוימים, תלוי בנסיבות המקרה ובהתקדמות ההליך.

להלן מספר דרכים לביטול עיכוב יציאה מהארץ:

 1. תשלום חוב:
 • האפשרות הפשוטה ביותר היא תשלום מלוא חובו של החייב. במקרה זה, צו עיכוב יציאה מהארץ יבוטל באופן אוטומטי.
 1. הפקדת ערבות:
 • החייב יכול להפקיד ערבות בנקאית או ערבות צד שלישי שתבטיח את חזרתו לארץ. סכום הערבות נקבע על ידי בית המשפט או הוצאה לפועל.
 1. הוכחת צורך חיוני ביציאה מהארץ:
 • החייב יכול לבקש מבית המשפט לבטל את עיכוב יציאה מהארץ אם הוא מוכיח צורך חיוני ביציאה מהארץ, כגון טיפול רפואי דחוף, נסיעה עסקית חיונית או ביקור אצל בן משפחה חולה.
 1. הסדר חוב:
 • במקרים מסוימים, בית המשפט עשוי לאשר הסדר חוב הכולל ביטול עיכוב יציאה מהארץ. הסדר זה יתבסס על יכולת ההחזר של החייב ועל הסכמת הנושים.
 1. ביטול צו פתיחת הליכים:
 • ביטול צו פתיחת הליכי חדלות פירעון יביא באופן אוטומטי לביטול עיכוב יציאה מהארץ.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי חדלות פירעון אפשרי במקרים מסוימים, אך חשוב להבין את ההליך ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי לפני נקיטת צעדים.

בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ של חייב בפשיטת רגל:

הליך הגשת בקשה:

 1. הגשת טופס בקשה: ניתן למצוא את טופס הבקשה באתר האינטרנט של בית המשפט המחוזי שבו מתנהל הליך פשיטת הרגל.
 2. מילוי הטופס: יש למלא את הטופס בקפידה ולצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים, כגון:
  • העתק צו עיכוב יציאה מהארץ
  • הסבר מפורט על הסיבה לנסיעה
  • הוכחות לתיאום נסיעה (כגון כרטיסי טיסה, הזמנת מלון)
  • הוכחות ליכולת כלכלית לממן את הנסיעה
  • התחייבות לחזור לארץ בתום הנסיעה

 

 1. הגשת הבקשה: יש להגיש את הבקשה בלשכת בית המשפט המחוזי.
 2. דיון בבקשה: בית המשפט ידון בבקשה ויקבע האם לאשרה או לדחות אותה.

הטיעונים בבקשה:

 • חיוניות הנסיעה: יש להסביר מדוע הנסיעה חיונית ומה יהיו ההשלכות של אי-ביצועה.
 • יכולת כלכלית: יש להוכיח שיש לחייב את היכולת הכלכלית לממן את הנסיעה.
 • התחייבות לחזור לארץ: יש להתחייב לחזור לארץ בתום הנסיעה.
 • היעדר חשש להימלטות: יש להוכיח שאין חשש שהחייב יימלט מהארץ.

טיפים להגשת בקשה מוצלחת:

 • היעזרות בעורך דין: מומלץ להיעזר בעורך דין המתמחה בתחום חדלות פירעון שיסייע לכם להגיש בקשה נכונה ויעילה.
 • הגשת בקשה מוקדמת: רצוי להגיש את הבקשה זמן רב ככל האפשר לפני מועד הנסיעה המתוכנן.
 • שקיפות וגילוי נתונים: יש לנהוג בשקיפות ולגלות את כל המידע הרלוונטי לבית המשפט.
 • הוכחות מוצקות: יש להציג הוכחות מוצקות שתומכות בטיעונים המובאים בבקשה.

הגשת בקשה לביטול צו עיכוב יציאה מהארץ היא הליך מורכב. חשוב להכין את הבקשה בקפידה, להציג טיעונים משכנעים ולהיעזר בעורך דין המתמחה בתחום.

מתי מקבלים צו הפטר?

קבלת צו הפטר במסגרת הליכי חדלות פירעון תלויה במספר גורמים:

 1. סוג ההליך:
 • צו שיקום כלכלי: צו הפטר ניתן לאחר השלמת תוכנית שיקום כלכלי בהצלחה. משך תוכנית שיקום כלכלי הוא לרוב 3 שנים.
 • פשיטת רגל: צו הפטר ניתן לאחר 4 שנים מיום מתן צו כינוס הנכסים, בתנאי שהחייב עמד בתנאי ההליך.
 1. עמידה בתנאי ההליך:
 • תשלום תשלומים: החייב נדרש לשלם תשלומים חודשיים לקופת הכינוס בהתאם להכנסותיו.
 • הגשת דוחות: החייב נדרש להגיש דוחות תקופתיים על מצבו הכלכלי.
 • שיתוף פעולה: החייב נדרש לשתף פעולה עם הנאמן ועם בית המשפט.
 • התנהגות הולמת: החייב נדרש להתנהג בתום לב לאורך כל ההליך.
 1. חובות שאינם ברי הפטר:
 • צו הפטר אינו פוטר את החייב מחובות מסוימים, כגון:
  • קנסות
  • חובות שנוצרו במרמה
  • חוב מזונות (במקרים חריגים, בית המשפט רשאי לפטור את החייב באופן חלקי או מלא מחוב מזונות)
 1. שיקול דעת בית המשפט:
 • בית המשפט רשאי לשקול גורמים נוספים, כגון גיל ומצבו הבריאותי של החייב, תום הלב ושיתוף הפעולה של החייב בהליך וזהות הנושים.

קבלת צו הפטר היא תהליך מורכב ודורשת עמידה בתנאים רבים. חשוב להתייעץ עם עורך דין המתמחה בתחום חדלות פירעון כדי להבין את התהליך ולהגדיל את הסיכוי לקבלת צו הפטר.

ביטול עיכוב יציאה מהארץ במסגרת הליכי חדלות פירעון