הסדר נושים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי

הסדר נושים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

מהו הסדר נושים?

הסדר נושים הוא הליך משפטי המאפשר לחייב להגיע להסדר עם נושיו בנוגע לפירעון חובותיו. ההסדר מתבצע בהליך משפטי מוסדר תחת פיקוח בית המשפט.

יתרונות הסדר נושים:

 • מניעת חדלות פירעון: הסדר נושים מוצלח יכול למנוע מהחייב להיקלע להליך חדלות פירעון /פשיטת רגל, הליך מורכב ופוגעני.
 • הקטנת סכום החוב: במסגרת ההסדר, ניתן להגיע להסכמות עם הנושים לגבי הפחתת סכום החוב.
 • פריסת תשלומים נוחה: ניתן לפרוס את תשלומי החוב לתקופה ארוכה ונוחה יותר.
 • שיקום כלכלי: הסדר נושים נותן לחייב הזדמנות להתחיל מחדש ולבנות את חייו הכלכליים.

השלבים בהליך הסדר נושים:

 1. הגשת בקשה: החייב מגיש בקשה לבית המשפט לאישור הסדר נושים.
 2. דיון בבקשה: בית המשפט דן בבקשה וקובע האם לאשרה.
 3. כינוס אסיפת נושים: הנאמן מכנס אסיפת נושים, בה מציג החייב את הצעתו להסדר.
 4. הצבעת נושים: הנושים מצביעים על הסדר.
 5. אישור בית המשפט: בית המשפט דן בהסדר ובתוצאות ההצבעה, וקובע האם לאשר את ההסדר.

תנאים לאישור הסדר נושים:

 • הסכמת רוב הנושים: רוב הנושים (בהתאם לסכום החוב) צריכים להסכים להסדר.
 • הוגנות ההסדר: בית המשפט יבחן האם ההסדר הוגן הן כלפי החייב והן כלפי הנושים.
 • יכולת החייב לעמוד בתנאי ההסדר: בית המשפט יבחן האם החייב מסוגל לעמוד בתנאי ההסדר.

סוגים שונים של הסדרי נושים:

 • הסדר תשלומים: החייב מתחייב לשלם לנושים סכום מסוים בתשלומים חודשיים.
 • ויתור על חלק מהחוב: הנושים מסכימים לוותר על חלק מהחוב.
 • מכירת נכסים: החייב מוכר נכסים לצורך פירעון חובותיו.

הסדר נושים הוא כלי יעיל המאפשר לחייבים להגיע להסדר עם נושים ולשקם את חייהם הכלכליים. חשוב להבין את ההליך ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי לפני תחילתו.

זכאות להליך חדלות פירעון:

התנאים הבסיסיים:

 • חוסר יכולת לפרוע חובות: אדם חייב סכום כסף משמעותי שאינו יכול לשלם.
 • סכום חוב מינימלי: סכום החוב המינימלי הנדרש משתנה בהתאם לנסיבות. נכון ל-2024, אדם חייב סכום של 166,627.31 ש"ח לפחות (ללא קשר להכנסותיו) או סכום של 50,000 ש"ח לפחות (בהתחשב בהכנסותיו) כדי להיות זכאי להליך.
 • תום לב: בית המשפט יבחן האם אדם פעל בתום לב לאורך כל ההליך.

אנשים שעשויים להיות זכאים:

 • יחידים: אנשים פרטיים שאינם יכולים לשלם את חובותיהם.
 • עסקים: חברות, שותפויות ועמותות שאינן יכולות לשלם את חובותיהן.
 • ערבים: אנשים שערבו לחוב של אדם אחר שאינו יכול לשלם אותו.

הליך חדלות פירעון מחולק לשני מסלולים עיקריים:

 • מסלול חדלות פירעון לפי סכום חובות גבוה (מעל 166,627.31 ש"ח):
  • אדם חייב להגיש בקשה לבית המשפט.
  • בית המשפט ימנה נאמן שיטפל בהליך.
  • הנאמן יבחן את נכסי החייב ואת חובותיו.
  • ייתכן שהחייב יצטרך לשלם תשלומים חודשיים לקופת הכינוס.
  • לאחר תקופה מסוימת, ייתכן שהחייב יקבל צו הפטר (פטור מחלק מהחובות).
 • מסלול חדלות פירעון לפי סכום חובות נמוך (עד 166,627.31 ש"ח):
  • אדם חייב להגיש בקשה דרך אתר "הרשות האכיפה והגבייה".
  • אדם חייב להגיש תצהיר חוב.
  • אדם חייב לשלם תשלומים חודשיים בהתאם להכנסותיו.
  • לאחר תקופה מסוימת, ייתכן שהחייב יקבל צו הפטר (פטור מחלק מהחובות).

הזכאות להליך חדלות פירעון תלויה במספר גורמים, ביניהם סכום החוב, תום לב ותנאים נוספים. חשוב להבין את התנאים ולקבל ייעוץ משפטי לפני תחילת ההליך.

הסדר נושים לפי סעיף 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי:

סעיף 321 לחוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי מאפשר לחייב להגיש הצעה להסדר נושים:

 • ללא צו פתיחת הליכים: בניגוד למסלולים אחרים, ניתן להגיש הצעה להסדר נושים טרם הגשת בקשה לפתיחת הליכי חדלות פירעון.
 • אישור בית המשפט: בית המשפט יבחן את ההצעה ויקבע האם לאשרה, תוך התחשבות בהוגנות ההצעה, שיתוף פעולה של החייב, ותועלת לנושים.
 • אסיפת נושים: לאחר אישור בית המשפט, תתקיים אסיפת נושים בה תידון ההצעה.
 • הצבעת נושים: ההצעה תאושר אם רוב הנושים (בהתאם לסכום החוב) יצביעו בעדה.
 • אישור סופי: לאחר אישור ההצעה באסיפת נושים, בית המשפט ייתן לה תוקף של צו.

יתרונות הסדר נושים לפי סעיף 321:

 • מניעת הליכים משפטיים: מאפשר הימנעות מהליכים מורכבים ויקרים כמו פשיטת רגל או צו שיקום כלכלי.
 • שמירה על שליטה: החייב שומר על שליטה רבה יותר בהליך ובנכסיו.
 • גמישות: מאפשר התאמת ההסדר לצרכים וליכולות של החייב והנושים.
 • שיקום כלכלי מהיר: עשוי להוביל לשיקום כלכלי מהיר יותר עבור החייב.

חסרונות הסדר נושים לפי סעיף 321:

 • אי ודאות: קיים סיכון שבית המשפט לא יאשר את ההצעה, או שהיא לא תאושר באסיפת נושים.
 • התנגדות נושים: נושים עשויים להתנגד להצעה, דבר שעלול להוביל להליך משפטי ארוך.
 • פגיעה בשם הטוב: הליך חדלות פירעון, גם ללא צו, עשוי לפגוע בשם הטוב של החייב.

למי מתאים הסדר נושים לפי סעיף 321?

 • חייבים בעלי חובות משמעותיים: חייבים שסכום חובותיהם גבוה, אך הם מסוגלים לעמוד בתשלומים חודשיים.
 • חייבים המעוניינים להימנע מהליכים משפטיים: חייבים שמעוניינים להימנע מהמורכבות והעלויות של הליכי חדלות פירעון אחרים.
 • חייבים ששיתוף פעולה עם נושים חשוב להם: חייבים ששומרים על יחסים טובים עם נושיהם ומעוניינים להגיע להסדר מוסכם.

הסדר נושים לפי סעיף 321 יכול להיות כלי יעיל עבור חייבים שמעוניינים להסדיר את חובותיהם ולהימנע מהליכים משפטיים מורכבים. חשוב להבין את ההליך ולקבל ייעוץ משפטי מקצועי לפני תחילתו.

הסדר נושים לפי חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי