חוק איסור לשון הרע

חוק איסור לשון הרע, תשכ"ה-1965, הוא חוק ישראלי המגן על כבודו של אדם ושמו הטוב. החוק קובע כי פרסום דבר שפרסומו עלול להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג, מהווה לשון הרע.

לשון הרע יכולה להיחשב לעוולה אזרחית, שמשמעותה שניתן לתבוע פיצויים בגינה. לשון הרע יכולה אף להתגבש לכדי עבירה פלילית, שמשמעותה שניתן להגיש כתב אישום בגינה.

מהו פרסום לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע קובע כי פרסום לשון הרע הוא פרסום דבר לאדם אחד לפחות, בין בעל פה ובין בכתב, בין ברבים ובין ליחיד.

פרסום יכול להתבצע בכל אמצעי תקשורת, לרבות באינטרנט, בטלוויזיה, ברדיו, בעיתונות, בספרים וכו'.

מהו דבר לשון הרע?

חוק איסור לשון הרע קובע כי דבר לשון הרע הוא דבר שפרסומו עלול:

 • להשפיל אדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג.
 • לבזות אדם בשל מעשים, התנהגות או תכונות המיוחסים לו.
 • לפגוע באדם בשל שמו, ייחוסו, מעמדו או עיסוקו.

האם כל פרסום המכיל מידע שלילי הוא לשון הרע?

לא. לא כל פרסום המכיל מידע שלילי הוא לשון הרע. פרסום יחשב לשון הרע רק אם הוא עומד בתנאים הקבועים בחוק, כגון אם הוא עלול להשפיל את האדם בעיני הבריות או לעשותו מטרה לשנאה, לבוז או ללעג.

לדוגמה, פרסום של מידע עובדתי על אדם, כגון כי הוא הורשע בפלילים, אינו בהכרח לשון הרע. עם זאת, אם הפרסום נעשה באופן העלול להשפיל את האדם בעיני הבריות, הוא יכול להיחשב לשון הרע.

האם יש הגנות על לשון הרע?

כן, ישנן הגנות על לשון הרע. הגנה אחת היא חוקית, כלומר היא נובעת מחוק איסור לשון הרע עצמו. הגנה אחרת היא עובדתית, כלומר היא נובעת מנסיבות המקרה.

הגנות משפטיות על לשון הרע

חוק איסור לשון הרע קובע מספר הגנות על לשון הרע, כגון:

 • הגנת אמת בפרסום: הגנה זו חלה אם הדבר שפורסם היה אמת והוא פורסם בתום לב ובאינטרס הציבורי.
 • הגנת תום לב: הגנה זו חלה אם הדבר שפורסם היה אמת, אך המפרסם לא ידע שהוא אמת וחשב בתום לב שהוא אמת.
 • הגנת תום לב בנסיבות העניין: הגנה זו חלה אם הדבר שפורסם לא היה אמת, אך המפרסם לא ידע שהוא לא אמת וחשב בתום לב שהוא אמת, והוא לא היה צריך לדעת שהוא לא אמת בנסיבות העניין.

הגנות עובדתיות על לשון הרע

הגנות עובדתיות על לשון הרע הן הגנות הנובעות מנסיבות המקרה. לדוגמה, אם הפרסום נעשה במהלך דיון ציבורי או משפטי, הוא עשוי להיחשב כהגנה ללשון הרע.

הגנות עובדתיות על לשון הרע הן הגנות הנובעות מנסיבות המקרה. הגנות אלו יכולות להוביל לדחיית תביעת לשון הרע, גם אם הפרסום עומד בתנאים הקבועים בחוק איסור לשון הרע.

 • הגנת עניין ציבורי: פרסום שנעשה בתום לב ובאינטרס הציבורי, אינו מהווה לשון הרע, גם אם הוא מכיל מידע שלילי על אדם.
 • הגנת הגנה עצמית: פרסום שנעשה בתום לב להגנה עצמית, אינו מהווה לשון הרע, גם אם הוא מכיל מידע שלילי על אדם.
 • הגנת דיווח על נושא ציבורי: פרסום שנעשה בתום לב בדיווח על נושא ציבורי, אינו מהווה לשון הרע, גם אם הוא מכיל מידע שלילי על אדם.
 • הגנת ביקורת: פרסום שנעשה בתום לב כביקורת על אדם או על נושא, אינו מהווה לשון הרע, גם אם הוא מכיל מידע שלילי על אדם.
 • הגנת הצורך להגן על אדם אחר: פרסום שנעשה בתום לב להגנה על אדם אחר, אינו מהווה לשון הרע, גם אם הוא מכיל מידע שלילי על אדם.

הנטל להוכיח כי פרסום עומד באחד מהתנאים של הגנה עובדתית מוטלת על המפרסם.

דוגמאות לנסיבות שבהן ייתכן שהפרסום יזכה להגנה עובדתית:

 • פרסום של מידע שלילי על פוליטיקאי במהלך בחירות, עשוי להיחשב כהגנה עצמית או הגנה על ציבור.
 • פרסום של מידע שלילי על רופא, עשוי להיחשב כהגנה על ציבור או כביקורת.
 • פרסום של מידע שלילי על אדם שהודה בפלילים, עשוי להיחשב כהגנה על ציבור.

חשוב לציין כי הגנות עובדתיות על לשון הרע אינן חד משמעיות. בית המשפט יבחן את נסיבות המקרה הספציפי כדי לקבוע אם הפרסום זכאי להגנה.

חוק איסור לשון הרע